Outsourcing IT od nás = Profesionální IT

Pokud se rozhodnete pro komplexní outsourcing, máte následující výhody:

 

  • Profesionalita

Správu provádějí kvalifikovaní odborníci. Pracují v týmu, což znamená značně kvalitní informační zázemí. Administrátoři mají zkušenosti z více oborů a firem, které mohou použít právě pro Vás. Naše společnost obdržela certifikát jakosti ISO 9001 v oboru Poskytování IT/IS služeb, Helpdesk a Servicedesk, správa a dodávky sítí, firemní infrastruktury, HW a SW. Postupujeme podle nejlepších zkušeností (best practices) zakotvených v britské normě ITIL se zaměřením na Service desk.

 

  • Přenesení zodpovědnosti

Podstatná část zodpovědnosti za bezproblémový chod software a hardware ve vaší firmě se přenáší na správcovskou firmu, na DWC.

 

  • Flexibilita

Externí správu neprovádí jenom jeden člověk. Nemůže se tedy stát, že administrátor onemocní či odjede na dovolenou a firma zůstane bez podpory. Část administrátorských úkonů lze také provádět “na dálku” přes internet.

 

  • Finanční úspora

Administrátora využíváte jenom tehdy, je-li potřeba. Údržbu je vhodné rozdělit na dvě části: na pravidelnou, kdy se provádí plánovitá údržba, a na pohotovostní, která se využívá pro řešení akutních a nenadálých problémů.